• Draupnir Embla XLXL

    08.01.2018

    Torsjonsbom
    17" + enkel kappe

    1 år gammel, pent brukt, og godt påpasset. 18000,-